Business Language Training

Kurs Business Language Training to kurs języka biznesowego. Jest on organizowany na wszystkich poziomach od początkującego do zaawansowanego. Szkolenie to w sposób systematyczny uczy płynnego porozumiewania się w różnych sytuacjach biznesowych i wprowadza słownictwo z wybranych dziedzin takich jak finanse, marketing, zarządzanie, bankowość, ubezpieczenia, giełda, reklama. Nauka odbywa się w oparciu o wybrany w konsultacji ze słuchaczami podręcznik wiodący z zakresu języka biznesowego i dodatkowe materiały dostosowane do profilu Państwa firmy i zgłaszanych potrzeb. Szkolenie Business Language Training przynosi najlepsze rezultaty zwłaszcza w przypadku osób już posiadających podstawową znajomość języka obcego i chcących kontynuować naukę w kontekście biznesu.

Powered by WordPress | Designed by: Download Premium WordPress Themes | Thanks to Themes Directory, Best Free WordPress Themes and Themes Gallery